Javascript'te Özelleştirilmiş Özellikler: Getters ve Setters

Getters ve setters JavaScript'de özel olarak tasarlandığında, nesne özelliğine erişim ve bu özelliği değiştirme işlemlerini yönetmek için kullanılabilir. Getter, nesne özelliğine erişirken çalıştırılacak bir fonksiyondur ve bu özelliğin değerine erişim sağlar. Setter ise, nesne özelliğine değer atarken çalıştırılacak bir fonksiyondur ve bu özelliğin değerini değiştirir.

Örneğin, aşağıdaki örnekte, name özelliğine erişirken ve değer atarken getter ve setter kullanılmıştır:

const person = {
 firstName: 'John',
 lastName: 'Doe',
 get name() {
  return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
 },
 set name(value) {
  const parts = value.split(' ');
  this.firstName = parts[0];
  this.lastName = parts[1];
 }
};

console.log(person.name); // Output: "John Doe"
person.name = "Jane Smith";
console.log(person.name); // Output: "Jane Smith"

Bu örnekte, name özelliğine eriştiğimizde getter çalıştırılır ve firstName ve lastName özelliklerinin birleştirilmiş değerini döndürür. name özelliğine değer atarken setter çalıştırılır ve firstName ve lastName özelliklerinin değerleri güncellenir.

Tolga Çağlayan

Tolga Çağlayan

En tehlikeli kelime nedir Olric? -Ama’dır efendim bana göre. Neden Olric? -Önceden söylenen her söylemi veya kelimeyi öldürür! Mesela, seni seviyorum ama. gibi.
Anonim