Lodash kutuphanesinin kullanımı: kolay veri işleme özellikleri

Lodash Nedir?

Lodash, javascript dünyasında birçok kütüphane gibi, birçok fonksiyonu kolaylaştırmak ve zamanı kısaltmak için tasarlandı. Örneğin, dizilerin, obje yapılarının ve sayıların işlenmesi gibi birçok işlem için hazır fonksiyonlar sunar. Bunun yanı sıra, lodash aynı zamanda performansı da optimize eder ve geleneksel javascript yöntemlerine göre daha hızlı çalışır.


Aşağıda, Lodash'ın birkaç kullanım örneğine bakalım:

 1. Diziler
  Lodash, dizilerle çalışırken kolaylık sağlar. Örneğin, bir dizideki tüm elemanların bir filtre uygulanarak seçilebileceği gibi, dizinin bir parçasını da alıp yeni bir dizi olarak döndürebilir.
  const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
  
  // Dizideki tüm elemanların çift olduğunu doğrulayan bir filtre uygulayalım
  const evens = _.filter(numbers, function(num) {
   return num % 2 == 0;
  });
  
  console.log(evens); // [2, 4]
  
  // Dizinin ilk üç elemanını alalım
  const firstThree = _.take(numbers, 3);
  
  console.log(firstThree); // [1, 2, 3]
  
 2. Obje yapıları
  Lodash, obje yapılarıyla çalışırken de çok yararlıdır. Örneğin, bir obje içinde bulunan tüm değerlerin bir dizi olarak döndürülebileceği gibi, obje üzerinde dolaşıp işlem yapılması da mümkündür.
    const user = {
     name: 'John',
     age: 30,
     email: '[email protected]'
    };
  
    // Obje üzerinde dolaşarak, tüm anahtarlar ve değerleri yazdıralım
    _.forEach(user, function(value, key) {
     console.log(key + ': ' + value);
    });
  
    // Çıktı:
    // name: John
    // age: 30
    // email: [email protected]
  
 3. Sayılar
  Lodash, sayılarla da çalışırken çok yararlıdır. Örneğin, bir sayının tam sayı olup olmadığını kontrol etmek gibi işlemleri kolaylaştırır.
  const number = 3.14;
  
  // Sayının tam sayı olup olmadığını kontrol edelim
  const isInteger = _.isInteger(number);
  
  console.log(isInteger); // false
  
 4. Stringler
  Lodash, stringlerle de çalışırken çok yararlıdır. Örneğin, bir stringi büyük harflerle yazdırmak gibi işlemleri kolaylaştırır
    const name = 'john';
  
    // Stringi büyük harflerle yazdıralım
    const upperCaseName = _.toUpper(name);
  
    console.log(upperCaseName); // JOHN
  
 5. Sıralama
  Lodash, sıralama işlemlerinde de çok yararlıdır. Örneğin, bir dizinin sıralı hali gibi işlemleri kolaylaştırır.
    const numbers = [4, 2, 5, 1, 3];
  
    // Diziyi sıralayalım
    const sortedNumbers = _.sortBy(numbers);
  
    console.log(sortedNumbers); // [1, 2, 3, 4, 5]
  

Meraklısı için kaynakça

lodash
Lodash modular utilities.. Latest version: 4.17.21, last published: 2 years ago. Start using lodash in your project by running `npm i lodash`. There are 165901 other projects in the npm registry using lodash.
Tolga Çağlayan

Tolga Çağlayan

En tehlikeli kelime nedir Olric? -Ama’dır efendim bana göre. Neden Olric? -Önceden söylenen her söylemi veya kelimeyi öldürür! Mesela, seni seviyorum ama. gibi.
Anonim