Javascript: Veri tipleri

Giriş

Hepinize merhabalar arkadaşlar,
Bugün sizlerle birlikte veri tiplerini ele alacağız. Hazırsanız başlayalım.

Yazdığımız uygulamalarda, projelerde kimi zaman bir sayıyı, kimi zaman bir isimi, haftanın günlerini, Türkiye’nin illerini, kayıt olan kişinin soyadını yapılan işleme ve amaca göre geçici bir süreliğine hafızada tutmak isteyebiliriz.

Programcılıkta kullandığımız dilin izin verdiği veri tipleri çerçevesinde istediğimiz verileri, bilgileri saklamamıza sağlayan yapılara değişken (variable) denilmektedir. Değişkenlere verdiğimiz isimler ile erişebilir, birbirinden ayırabilir, işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Kurallar çerçevesinde değişkenlere verdiğimiz isimlerin bilgisayar için bir önemi yoktur, sadece kodun okunabilirliği ve anlaşılabilir olması için yazılımcılar için önemlidir.

Teknik olarak açıklamak gerekirse bilgisayarlarda bulunan RAM (geçici bellek) kullandığımız işletim sistemi, kullandığımız uygulamalar geçici olarak veri saklarlar, çalışma zamanlarında bu verilere ihtiyaç duymaktadırlar. Biz de RAM’i yazdığımız uygulamalarda kullanabilir, kullanılan dile göre fiziksel adreslerine erişebilir, kayıtlı veriler üzerinde oynamalar dahi yapılabilmektedir. Bizim tanımladığımız değişkenleri de sistem arkaplanda RAM üzerinde bir adres verir ve değişkene verdiğimiz ismi çağırdığımızda veya kullandığımızda aslında o adresi çağırmış o adres üzerinde işlemler yapmış oluruz.

O yüzden değişkenlerin olmadığı bir programlama dilini düşünmek değil, bu iki kavramı yanyana getirmek bile kabul edilemez bir durumdur.

Javascriptte 9 adet veri tipi mevcuttur. Bunlar;
string, number, bigint, boolean, array, object, symbol, null ve undefined' dir.
Fakat biz bu yazımızda sadece 7 tanesine değineceğiz.
(string, number, boolean, array, object, null ve undefined)


var anahtar kelimesi bir değişken tanımlamak için kullanılır. Değişken tipleri ile ilgili daha detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz.
var anahtar kelimesi variable(değişken) kelimesinin kısaltılmış hâlidir.

var variable = "abc";
var variable = 123;

Önceden tanımlanmış bir değişkenin tipini öğrenmek için typeof anahtar kelimesi kullanılır.

var degiskenAdi = "abc";
typeof degiskenAdi; // --> string

Veri Tipleri

Boolean

Boolean veri tipi doğru (true) ve yanlış (false) olmak üzere iki mantıksal değerden birine sahip olan veri tiplerini temsil eder.

var variable = true;
var variable2 = false;

console.log(typeof variable); // --> boolean
console.log(typeof variable2); // --> boolean

Null

Null veri tipi boş olan değerlere sahip olan değişkenlerin veri tiplerini temsil eder.
Yani o değişkenin yerini referans alan adresin, RAM'de önce bir karşılığı olup, zamanla o karşılığın silinmiş olduğu anlamına gelir.
Böyle bir evin var olması ve bu evde birilerinin yaşadığının bilinmesi ama içerisinde kimseciklerin olmaması gibi..
Ayrıca null aslında bir objedir.

var variable = null;
console.log(typeof variable) // --> object

Undefined

undefined veri tipi tanımlanmamış değişkenlerin veri tiplerini temsil eder.
Yani o değişkenin yerini referans alan adresin, RAM'de bir karşılığı olmadığı anlamına gelir.
Böyle bir evin var olması fakat o evin kimseye ait olmaması gibi...
Ayrıca null aslında bir objedir.

variable;
console.log(typeof variable) // --> undefined

Number

number veri tipi ondalıklı, ondalıksız herhangi bir sayı içerek değişkenlerin veri tiplerini temsil eder.

var variable = 123;
var variable2 = 123.3;
var variable3 = 123e10;

console.log(typeof variable); // --> number
console.log(typeof variable2); // --> number
console.log(typeof variable3); // --> number

Sayılar içerisinde bulunan e, kendisinden sonra gelen sayılar, kendisinden önceki sayıların üssü olduğu anlamına gelir.


String

string veri tipi metinsel veri içeren değişkenlerin veri tiplerini temsil eder.

var variable = "123";
var variable2 = "123.3";
var variable3 = "123e10";

console.log(typeof variable); // --> string
console.log(typeof variable2); // --> string
console.log(typeof variable3); // --> string

Array

Detaylı olarak ele aldığım yazıya buradan ulaşabilirsiniz.


Object

object veri tipi key:value şeklinde veri içere değişkenlerin veri tiplerini temsil eder.

Obje {...} işareti ile yaratılabilir. Objenin kendine has özellikleri mevcuttur. Bir özellik anahtar:değer ikilisinden oluşur. key(anahtar) genelde karakter dizisi olur ve “özellik ismi” olarak adlandırılır. Değer ise herhangi bir tip olabilir.

Obje bir dolap gibi düşünülebilir. Bu dolabın içindeki her klasörün bir ismi var ve bu isme göre içinde değerler mevcut. Bu key(anahtar) değerine göre dosyayı bulmak, eklemek ve silmek daha kolay olacaktır.

let kullanici = {     // obje
  isim: "Tolga",  // isim anahtarı, Tolga değerini tutar.
  yas: 18        // yaş anahtarı 18 değerini tutar.
};
console.log(typeof kullanici) // --> object

Bu yazıyı burada sonlandırıyorum.
Okuğunuz için teşekkürler, bir sonraki yazımda görüşmek üzere!


Kaynakça

Modern JavaScript Eğitimi
Modern JavaScript Eğitimi: basit, fakat detaylı açıklamalar ve görevler ile anlatılmıştır. Closures, document, events ve nesne yönelimli programlama üzerine bölümleri bulunmaktadır
Çaylak Yazılımcı | Değişken Nedir?
Çaylak Yazılımcı - Programlama hakkında bilgiler - Programlamada kullanılan değişkenler nedir, değişken tanımlanırken nelere dikkat edilmeli, değişken nasıl tanımlanır sorularına cevabımız makalemizde.

https://developer.mozilla.org/tr/docs/Web/JavaScript/Veri_Yapısı


Tolga Çağlayan

Tolga Çağlayan

En tehlikeli kelime nedir Olric? -Ama’dır efendim bana göre. Neden Olric? -Önceden söylenen her söylemi veya kelimeyi öldürür! Mesela, seni seviyorum ama. gibi.
Anonim